проблемы и ошибки общения

проблемы и ошибки общения
bendravimo problemos ir klaidos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Santykių neaiškumas, nepagarba, įtarumas, įžeidinėjimas, etinių, teisinių, pedagoginių normų nesilaikymas, nesusipratimai, elgesio konfliktai. Problemų ir klaidų paprastai atsiranda dėl skirtingų požiūrių, netramdomo emocingumo, kito minčių neadekvataus aiškinimo, informacijos stokos, netinkamo užduočių atlikimo ir kt. Klaidos daromos pirmiausia dėl to, kad nežinoma ar nepaisoma elgesio taisyklių, mokinys klaidingai vertinamas, pernelyg menkinama kito asmenybė, aukštinamas savo sprendimas. Dažnas klaidų šaltinis yra pirmasis įspūdis, kuriuo vadovaujasi mokytojas bendraudamas su mokiniu ar mokinys bendraudamas su mokytoju. Problemų ir klaidų kilmę reikia aiškinti dar ir tuo, kad pedagogai per mažai gilinasi į mokinio individualybę, neįsijaučia į jo išgyvenimus, silpnumą, trūkumų ir klaidų priežastis. Dėl to įpročiu yra tapęs mokinių žinių ir nemokėjimo emocinis vertinimas. Kartais jis išsilieja pasipiktinimo, gėdinimo, žeminimo frazėmis. Tokios emocijos trikdo normalų bendravimą, silpnina pasitikėjimą savimi, mokymosi motyvaciją bei aktyvumą. Pakantumo nežinojimui, nemokėjimui, silpniems gebėjimams stoka – taip pat neigiamų emocijų ir nesitvardymo šaltinis. Skubotas žinių vertinimas taip pat ydingas, nes mokyti galima ir be pažymių. Be jų mokiniai gali kitaip sužinoti savo pažangos rezultatus. Mokinys kaip subjektas kartais užmirštamas. Nesirūpinama tuo, ką jis moka, gali, kad būtų skatinamas tobulėti. atitikmenys: angl. problems and errors of communication vok. Probleme und Fehler die Kommunikation rus. проблемы и ошибки общения

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Интернет: языковая специфика общения — Сегодня, по сути дела, возникла новая форма языкового взаимодействия письменная разговорная речь. Рус. язык существует в Интернете в осн. в письменном варианте, но в условиях интерактивной сетевой коммуникации темп речи приближен к устной ее… …   Психология общения. Энциклопедический словарь

  • Тест «Саморегуляция и успешность межличностного общения» — (СУМО). В. Н. Куницына. Позволяет определить коммуникативные и личностные особенности, связанные с неформальным межличностным доверительным О. Тест, в частности, позволяет выявлять степень владения коммуникативными навыками и умениями, наличие… …   Психология общения. Энциклопедический словарь

  • Probleme und Fehler die Kommunikation — bendravimo problemos ir klaidos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Santykių neaiškumas, nepagarba, įtarumas, įžeidinėjimas, etinių, teisinių, pedagoginių normų nesilaikymas, nesusipratimai, elgesio konfliktai. Problemų ir klaidų paprastai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • bendravimo problemos ir klaidos — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Santykių neaiškumas, nepagarba, įtarumas, įžeidinėjimas, etinių, teisinių, pedagoginių normų nesilaikymas, nesusipratimai, elgesio konfliktai. Problemų ir klaidų paprastai atsiranda dėl skirtingų požiūrių,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • problems and errors of communication — bendravimo problemos ir klaidos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Santykių neaiškumas, nepagarba, įtarumas, įžeidinėjimas, etinių, teisinių, pedagoginių normų nesilaikymas, nesusipratimai, elgesio konfliktai. Problemų ir klaidų paprastai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • ПСИХОЛОГИЯ — ПСИХОЛОГИЯ, наука о псих, процессах личности и их специфически человеческих формах: восприятии и мышлении, сознании и характере, речи и поведении. Советская П. строит сзое понимание предмета П. на основе рязработки идейного наследства Маркса… …   Большая медицинская энциклопедия

  • USB-порт — Символ USB USB (англ. Universal Serial Bus  универсальная последовательная шина) последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств. Разработка спецификаций на шину USB производится в рамках… …   Википедия

  • USB 2.0 — Символ USB USB (англ. Universal Serial Bus  универсальная последовательная шина) последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств. Разработка спецификаций на шину USB производится в рамках… …   Википедия

  • Universal Serial Bus — Символ USB USB (англ. Universal Serial Bus  универсальная последовательная шина) последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств. Разработка спецификаций на шину USB производится в рамках… …   Википедия

  • Универсальная последовательная шина — Символ USB USB (англ. Universal Serial Bus  универсальная последовательная шина) последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств. Разработка спецификаций на шину USB производится в рамках… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”